หน้าหลัก แนะนำคณะ หลักสูตรที่เปิดสอน บุคคลากร งานวิจัย ติดต่อเรา

กิจกรรมนักศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 

 

 

@ Copyright 2017 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University