หน้าหลัก แนะนำคณะ หลักสูตรที่เปิดสอน บุคลากร งานวิจัย ติดต่อเรา

กิจกรรมนักศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

> ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์และคนงานกิจการเกษตร (18 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60)


 

 

 

 

 

@ Copyright 2017 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Faculty of Agriculture and Technology, Nakhon Phanom University