• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

Contacts

E-mail

ท่านสามารถส่ง E-mail สอบถามรายระเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสามารถส่ง E-mail ติดต่อ ตามช่องทางด้านล่างนี้

สถานที่ตั้ง

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
103 ม.3 ต.ขามเฒ่า
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
P: 042-532741
Email
agritech@npu.ac.th