• คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • Faculty Agriculture and Technology NakhonPhanom University

 • By : ฝ่ายวิชาการ
 • แจ้งนำส่งแบบรายงานภาระงาน รอบที่ 2
  สายวิชาการ/สายสนับสนุน
  ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2561-31 กันยายน 2561
  นำส่งที่ คุณนรากร สาริบุตร : หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
  Image 1
 • ขอเชิญประชุมหารือการรับสมัครนักศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2562
  ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก
  งานประชาสัมพันธ์
  By : ฝ่ายวิชาการ
  Image 2
 • ประมวลภาพรับปริญญาบัตร
  ประจำปีการศึกษา 2559

  ชมผ่าน Youtube
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
  ปีการศึกษา 2561
  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  By : ฝ่ายวิชาการ
  Image 2
ข่าวกิจกรรมโครงการ/ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลข่าว ภาพกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานในคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมโครงการอื่นๆ ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และคนงานกิจการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททั่วไป (โดยวิธีการคัดเลือก)

อ่านเพิ่มเติม

-ยังไม่มีข่าวในหน้านี้-

ปรัชญา

เกษตรคือชีวิต.

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง .

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพาสังคม.

ระบบออนไลน์

รวมระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม