ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรี วาทกิจ

            คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรี วาทกิจ
ในโอกาสได้รับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม(Social Innovation Driving Unit) โครงการ “Fight Black: ผงชงดื่มสารสกัดข้าวเหนียวดำเสริมใยอาหารมันแกวสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก”