งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 24 (16-20 ก.พ. 2566) นี้ 

มีการประกวดกระบืองาม ชิงถ้วยและเงินรางวัลรวม 42,000 บาท

การประกวดกระบืองาม วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
…………………………………
การประกวด มี 3 รุ่น คือ
1. รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้ เพศเมีย
2. รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ เพศผู้ เพศเมีย
3. รุ่นฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป เพศผู้ เพศเมีย 

สมัครประกวดที่หน้างาน ณ ลาดประกวดกระบืองาม งานเกษตรลุ่มน้ำโขง
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สนใจส่งกระบือเข้าประกวด
สอบถามเพิ่มเติม : ผศ. ธนพัฒน์ สุระนรากุล โทรศัพท์ 087 775 5663
น.สพ. ธีร์ พูดเพราะ โทรศัพท์ 081 380 8617
สนับสนุนการประกวดโดย กิจการร่วมค้า เอสเคเอสซี

Post Views: 115