ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี

21 ส.ค. 2565 ณ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่าบวิชาการ อาจารย์นิสากร ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นางณรากร สาริบุตร รักษาการหัวหน้าสำนตึกงานคณบดี ฝ่ายกิจการศึกษา และนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก “ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม” โดยมีนายไพวัลย์ หูวอง ประธานชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม พร้อมด้วยนายวีรเดช ชามาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เป็นตัวแทน “ชมรมศิษย์เก่าเกษตรนครพนม” ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม