พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 711 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ อาจารย์สุขุม สุดโกทา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหารายได้ เป็นประธาน นำครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีปล่อยปลา และกิจกรรมเกษตรจิตอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาแผ่นดิน เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม