คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศ “รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศ “รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”
————————-
ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
✅ประเภท “ผลการเรียนดี”
✅ประเภท “ความประพฤติดี มีจิตอาสา”
✅ประเภท “ขาดแคลนทุนทรัพย์”
 
คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ขอรับใบสมัครได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา
————————-
หมดเขตยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลาไม่เกิน 12.00 น.
ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานคณบดี
————————-
กำหนดการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทุน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
     – ระดับ ปวช. : ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการ
     – ระดับ ปวส. : ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ
     – ระดับปริญญาตรี : ห้องประชุมกาญจนาภิเษก
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : http://agri.npu.ac.th/