คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม #เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
#เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า (บริเวณตลาดเก่า ติดถนนชยางกูร เส้นทางนครพนม-ธาตุพนม)

🚩ค่าบำรงุสาธารณูปโภค (พื้นที่ขนาด 3*6 เมตร) ราคาเพียง 500 บาท/เดือน ฟรีค่าบริการส่วนกลาง 2 เดือน

🚩มีจำนวน 30 ล๊อค แบ่งเป็น โซนดังนี้
    – ล็อคที่ 1-20 โซนจำหน่ายสินทางการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ ดินปลูก หรือวัสดุทางการเกษตร
    – ล็อคที่ 21-30 โซนร้านอาหาร

ติดต่อจองพื้นที่ : โทร. 081-872-5378 (คุณรัชนีพร)