คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม เปิดรับสมัคร 77 อัตรา (2 จังหวัด 6 อำเภอ 12 ตำบล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร 77 อัตรา (2 จังหวัด 6 อำเภอ 12 ตำบล) 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
 
   ▶️รับสมัครระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565
   ▶️คัดเลือก วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565
   ▶️สรุปและประกาศผล วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 
🎪อัตราค่าตอบเเทน
    1.บัณฑิต (จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี) ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
    2.ประชาชนทั่วไป ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
 
💬ช่องทางการสมัคร (ออนไลน์) ลิงค์รับสมัครเว็บไซต์ : https://u2tbcg.com/
 
📌หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ U2T BCG กรุณาติดต่อ 0 4253 2477 ต่อ 301 , 0 4258 7291
 
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• ผศ.ดร. ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี โทร 06-3536-9616
• ดร. ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ โทร. 096-359-8228
• ดร. นายิกา สมร หัวหน้างานบริการวิชาการ โทร. 095-660-9403

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง   โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 1)