ประกาศ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม      เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 1)

🎉ประกาศ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 
   เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 1) ตรวจรายชื่อคลิก : ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือก-U2Tรอบ-1-คณะเกษตรฯ.pdf