หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2/2564

     ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
▶️ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ก.พ. 2567◀️
รายละเอียดการรับสมัคร
 
สมัครโดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่า
📍สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://apply.npu.ac.th
📍สมัครได้ด้วยตนเองที่ คณะ/วิยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม
.
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร : https://admission.npu.ac.th/?p=4130
รายละเอียดหลักสูตร : http://agri.npu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8…
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
👉ผศ.ดร. กัมปนาจ เภสัชชา : 086-238-9398
👉ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา : 064-329-9994
👉งานแนะแนวการศึกษา/งานรับเข้า 0821119654 / 0833822414
👉คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โทร. 042-532545
👉กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.042-532477-8 ต่อ 406

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
——————
🌷ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัว AG NPU (Agricultural NPU) 🌷
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc.) Innovation and Agricultural Technology
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

#AGNPU #ปริญาโท #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
คลิก : https://www.facebook.com/…/a.21921338…/1607763896222536/

     ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
▶️ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2565◀️
รายละเอียดการรับสมัคร
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 7 พ.ย. 2565
– คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 8 – 16 พ.ย. 2565
– ประกาศรายชื่อฯ 24 พ.ย. 2565
– รายงานตัว 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2565
.
สมัครโดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่า
📍สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://apply.npu.ac.th
📍สมัครได้ด้วยตนเองที่ คณะ/วิยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม
.
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร : https://npums365-my.sharepoint.com/…/EUS9CVYAL2ZMoGx9ws…
รายละเอียดหลักสูตร : http://agri.npu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8…
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
👉ผศ.ดร. กัมปนาจ เภสัชชา : 086-238-9398
👉ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา : 064-329-9994
👉งานแนะแนวการศึกษา/งานรับเข้า 0821119654 / 0833822414
👉คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โทร. 042-532545
👉กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม โทร.042-532477-8 ต่อ 406