หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาตามหลักสูตร : 2 ปี

รับสมัครพร้อมรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565

  • สมัครด้วยตนเองงานรับเข้า ฝ่ายวิชาการ (หลัง ATM) อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • สมัครออนไลน์ : http://admission.npu.ac.th
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เปิดรับสมัคร "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา

 “ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน” ดังนี้
       1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ทุน
       2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ทุน
       3. สาขาวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 2 ทุน
       คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

*เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 สมัครออนไลน์คลิก https://forms.gle/qVheYxp16Fj4wL147
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2565
*สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 19 พฤษภาคม 2565
*ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 082-1119654 หรือ 042-532-545

เปิดรับสมัคร "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ “หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์” 

หลักสูตร 2 ปี *เทียบรายวิชาได้

เรียนหน่วยกิต 87 หน่วยกิต ค่าเทอม 9,000 บาท 

  • สมัครออนไลน์ http://apply.npu.ac.th/ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2565 *เงื่อนไข : หลักสูตรฯ จะเปิดได้ต้องมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 20 คน 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.agri.ac.th โทร 042-532471 / 042-532545

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ปวส.เรียน 2 ปี)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ปวส.เรียน 2 ปี) สามารถเลือกแผนการได้ดังนี้

          แผนการเรียนที่ 1 แผนแบบปกติ : เรียนปกติ จ.-ศ. (หลักสูตร 2 ปี) ฝึกงาน 2 เดือน

          แผนการเรียนที่ 2 แผนแบบทวิภาคี : เรียนในสาขาวิชาฯ 1 ปี เรียนและทำงานในสถานประกอบการ 1 ปี เช่น ศูนย์คูโบต้า ศูนย์ยันม่าร์ เป็นต้น ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามสถานประกอบการกำหนด

#พิเศษสำหรับผู้สมัครวันนี้ ลุ้นรับทุนการศึกษาทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

  • คลิกลิงค์สมัคร https://forms.gle/tm5trcmS7ujvHnRK9
  • คุณสมบัติ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัทธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
  • สนใจติดต่อ อ.ดร.โจ : 063-737-3788
  • สมัครออนไลน์ http://apply.npu.ac.th/
  • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2565