หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาตามหลักสูตร : 2 ปี

รับสมัครพร้อมรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565

  • สมัครด้วยตนเองงานรับเข้า ฝ่ายวิชาการ (หลัง ATM) อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • สมัครออนไลน์ : http://admission.npu.ac.th

เปิดรับสมัคร "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา

 “ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน” ดังนี้
       1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ทุน
       2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ทุน
       3. สาขาวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 2 ทุน
       คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

*เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 สมัครออนไลน์คลิก https://forms.gle/qVheYxp16Fj4wL147
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2565
*สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 19 พฤษภาคม 2565
*ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 082-1119654 หรือ 042-532-545

เปิดรับสมัคร "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โควตา 3 สาขา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ “หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์” 

หลักสูตร 2 ปี *เทียบรายวิชาได้

เรียนหน่วยกิต 87 หน่วยกิต ค่าเทอม 9,000 บาท 

  • สมัครออนไลน์ http://apply.npu.ac.th/ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2565 *เงื่อนไข : หลักสูตรฯ จะเปิดได้ต้องมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 20 คน 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.agri.ac.th โทร 042-532471 / 042-532545

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ปวส.เรียน 2 ปี)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ปวส.เรียน 2 ปี) สามารถเลือกแผนการได้ดังนี้

          แผนการเรียนที่ 1 แผนแบบปกติ : เรียนปกติ จ.-ศ. (หลักสูตร 2 ปี) ฝึกงาน 2 เดือน

          แผนการเรียนที่ 2 แผนแบบทวิภาคี : เรียนในสาขาวิชาฯ 1 ปี เรียนและทำงานในสถานประกอบการ 1 ปี เช่น ศูนย์คูโบต้า ศูนย์ยันม่าร์ เป็นต้น ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามสถานประกอบการกำหนด

#พิเศษสำหรับผู้สมัครวันนี้ ลุ้นรับทุนการศึกษาทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

  • คลิกลิงค์สมัคร https://forms.gle/tm5trcmS7ujvHnRK9
  • คุณสมบัติ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัทธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
  • สนใจติดต่อ อ.ดร.โจ : 063-737-3788
  • สมัครออนไลน์ http://apply.npu.ac.th/
  • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2565