หน้าหลัก

ข่าวสาร "รอบรั้วเกษตร"

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท.) ปีการศึกษา 2/2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2565 

ข่าวสาร "รับสมัครงาน"

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา โดยวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565

สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร สำนักงานคณบดี (อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก) คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

สอบถามรายละเอียด โทร. 042-532471 หรือ 089-6255732

ผลงานเด่น

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

จดหมายข่าว

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ประสานงานโควิด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม